Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Lucia Spišáková
IČO: 04383940
sídlo: Tigridova 1498/17
140 00 Praha 4
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku
Neplátce DPH

Jsem poskytovatelem grafických a digitálních služeb („služby“). Při poskytování těchto služeb a při vaší návštěvě těchto webových stránek zpracovávám vaše osobní údaje. Vaše údaje chráním a nakládám s nimi vždy podle platných právních předpisů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud

 • vám poskytnu mé služby,
 • budeme spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si e-maily anebo jiné elektronické zprávy či pokud vyplníte formulář na webu www.vymazlenybrand.cz),
 • navštívíte web www.vymazlenybrand.cz.

Proč zpracovávám vaše osobní údaje?

 • plním smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli – poskytuji vám mé služby („smlouva“)
 • komunikujeme spolu, odpovídám na vaše dotazy („komunikace“)
 • marketingové účely – zasílání newsletteru a obchodních sdělení („marketing“)
 • chráním svůj oprávněný zájem („oprávněný zájem“)
 • plním právní povinnosti („právní povinnosti“)
 • navštěvujete tyto webové stránky („webové stránky“)

Jaké osobní údaje zpracovávám a kdy je zpracovávám?

 • jméno a příjmení – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • e-mail – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • telefon – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • IČO, DIČ – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • adresa – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • přihlašovací přístupy k webovým stránkám – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • url adresa webu – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • další informace, které mi poskytnete – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • informace o procházení webu (cookies, IP adresa) – webové stránky

Jak dlouho osobní údaje ukládám?

Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu, která je stanovena v právních předpisech či po nezbytnou dobu vzhledem k účelům jejich zpracování. Doba zpracování záleží na důvodu, proč vaše osobní údaje zpracovávám:

 • smlouva, objednávka – 10 let od skončení smlouvy komunikace – do okamžiku, než komunikace skončí
 • marketing – dokud mám váš souhlas
 • oprávněný zájem – to je různé a řídím se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky
 • právní povinnosti – to je různé a řídím se při tom právními předpisy

Kdy vaše údaje zpracovávám na základě vašeho souhlasu?

Pokud ode mne dostáváte newsletter nebo obchodní sdělení a nikdy jste předtím nebyli mým klientem, pak vaše osobní údaje zpracovávám na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat – kliknutím na odhlášení v e-mailu, který jste dostali anebo zasláním e-mailu na moji e-mailovou adresu.

S kým osobní údaje sdílím?

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely uvedené výše. Ne vše, co s nimi souvisí, ale dokážu zvládnout sama. Proto někdy musím v nezbytném rozsahu osobní údaje sdílet se službami třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Pro provoz webové domény, webových stránek a e-mailu využíváme služeb společnosti IT & WP HOST s.r.o., Lesní 1131/19 31200 Plzeň, IČO: 06001637

Pro provoz webových stránek používáme službu WordPress provozovaný Automattic Inc., se sídlem 60 29th Street, Suite 343, San Francisco 94110, California, Spojené státy americké. WordPress se zavázal k dodržování GDPR nařízení.

V zákonem stanovených případech jsme povinni některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení, soudům či dalším orgánům veřejné moci.

Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?

právo na přístup – pokud chcete vědět, zda zpracovávám vaše osobní údaje, můžete se mě zeptat a získat k nim přístup.

 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných – pokud si myslíte, že o vás zpracovávám nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete mě požádat o jejich opravu a doplnění.
 • právo na výmaz – pokud mě požádáte, smažu osobní údaje, které již nejsou potřebné, jsou protiprávní, nemám důvody pro jejich zpracování nebo již nemám zákonnou povinnost k jejich zpracování.
 • právo na omezení zpracování – pokud mě požádáte o omezení zpracování, tak vaše osobní údaje znepřístupním, dočasně odstraním nebo uchovám nebo provedu jiné úkony zpracování.
 • právo na přenositelnost – pokud mě požádáte, předám vaše osobní údaje třetím subjektům. Vaší žádosti nevyhovím, pokud by byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob.
 • právo vznést námitku – pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a já neprokážu závažný oprávněný důvod zpracování, který převažuje nad vašimi právy a svobodami, musím zpracování bezodkladně ukončit.
 • právo na stížnost – pokud budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.

Cookies

Na těchto stránkách používám cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají během prohlížení těchto webových stránek do vašeho prohlížeče. Soubory cookies umožňují snadnější využití těchto webových stránek a přizpůsobují jejich obsah vašim preferencím a potřebám.

K užití cookies, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování těchto webových stránek, nepotřebuji váš souhlas. K užití všech ostatních volitelných cookies je nutný váš souhlas, který udělíte zakliknutím konkrétního druhu cookies. Svůj souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv na těchto webových stránkách změnit nebo odvolat.

Na těchto stránkách používám tyto cookies:

Nutné cookies – tyto cookies jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování těchto webových stránek. K jejich užívání nepotřebuji váš souhlas.

Analytické cookies – tyto cookies mi umožňují sledovat a porozumět, jak užíváte tyto webové stránky.

Co ještě potřebujete vědět?

Pokud máte ke zpracování a ochraně vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište mi e-mail na lucia@vymazlenybrand.cz.

Na zpracování a ochranu vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by se vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

V Praze dne 8.3.2023